Vil DU selge Cruiser Magazine?

Cruiser Magazine selges i "vanlige utsalg" over hele landet. MEN - antallet utsalg minker for hver dag, og vi ønsker derfor å være tilstede i "våre egne" utsalg. Ønsker du å selge bladet vårt  så passer bladet i hylla eller "på desken" hos alle mulige slags forretninger. Det kan også være "andre", som for eksempel arrangører eller rett og slett en person som har lyst. 
Ta kontakt så får du våre vilkår og svar på det du lurer på.  post@cruisermagazine.no